X

Mantelzorg en werk

17-08-2021  |

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig (onbetaald) zorgen voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een hulpbehoevende naaste, vriend of buur. 

1 op de 4 werknemers heeft mantelzorgtaken. Dit aantal zal, gezien de actuele ontwikkelingen op demografisch (vergrijzing) en economisch/politiek (duurder worden zorg, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving) niveau, alleen maar toenemen. Cao-partijen in de Vleeswarenindustrie vinden het belangrijk dat werknemers in de balans tussen werk en privé ondersteund worden. Ondernemingen met meer dan 50 werknemers dienen daarom een mantelzorgscan uit te voeren.

Met het uitvoeren van de mantelzorgscan wordt inzicht gekregen in vijf thema’s:

  • Bekendheid en bespreekbaarheid
  • Begrip en steun
  • Combinatie werk en mantelzorg
  • Gezondheid
  • Oplossingen

Voor de uitvoering van deze scan hebben sociale partners het bedrijf Borg Juridisch Advies ingeschakeld. Ondernemingen kunnen 50% van de kosten declareren bij het Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.

Uitkomsten tot dusver

De eerste organisaties hebben inmiddels een mantelzorgscan laten uitvoeren.  In totaal hebben 570 medewerkers de mantelzorgscan ingevuld. Hiervan waren er 101 mantelzorger.  Wat uit alle rapportages naar voren komt is dat er in de bekendheid met het onderwerp mantelzorg en werk, de bekendheid van de regelingen en de bespreekbaarheid van het onderwerp nog veel kansen liggen.

In bijgaande rapportage vindt u de bevindingen van de tot dusver uitgevoerde mantelzorgscans.

Meldt uw organisatie nu aan voor een Mantelzorgscan!

De organisaties die tot nu toe hebben deelgenomen zijn zeer tevreden en geven aan nieuwe inzichten te hebben verkregen. Cao-partijen hebben daarom afgesproken dat ondernemingen met meer dan 50 medewerkers die nog geen mantelzorgscan hebben laten uitvoeren dit tot en met januari 2022 alsnog kunnen laten doen.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden via info@vleeswarenwerkt.nl

 

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer