X

Rookruimtes per 2022 verboden. Wat is een passende aanpak?

19-08-2021  |

Door aangescherpte wetgeving moeten per 1 januari 2022 alle inpandige rookruimtes in bedrijven worden gesloten. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) houdt toezicht en kan bij een overtreding boetes aan de werkgever opleggen.

Een werkgever heeft enkele keuzemogelijkheden om met de aangescherpte regelgeving om te gaan:

Zo is het nog wel toegestaan om op het eigen buitenterrein één of meer beschutte rookplekken te plaatsen. Meerdere bedrijven hebben al zo’n ‘bushokje’ voor rokers. Er gelden wel een aantal eisen aan zo’n beschutte rookplek op het buitenterrein. De werkgever moet zorgen dat deze:

  • volledig buiten het gebouw wordt geplaatst (dus niet op een  binnenplaats);
  • niet aan het gebouw grenst of is bevestigd (dus geen afdakje);
  • geen overlast naar binnen geeft (dus niet bij een raam);
  • geen overlast geeft aan personen die het gebouw willen betreden  (dus niet bij de ingang van het gebouw of bij een looproute daar naar toe);
  • geen andere functie of faciliteiten heeft zodat niet-rokers deze voorziening niet hoeven te betreden (een fietsenhok is dus niet geschikt).

Als voor rookvoorzieningen op het buitenterrein wordt gekozen, is aan te bevelen om in een schriftelijk rookbeleid vast te leggen waar en wanneer een werknemer dan buiten mag roken, en wat de toegestane frequentie van het roken is. In het beleid kan ook  worden opgenomen of eventuele rookpauzes verrekend worden met ADV- of extra verlofuren. En welke hygiëne-eisen gelden bij het verlaten en weer betreden van het pand.

De keuze kan ook vallen op een volledig rookvrije organisatie, waar zowel binnen gebouwen als op het eigen buitenterrein niet gerookt mag worden. Dan is het zaak om te voorkomen dat verstokte rokers stiekem gaan roken op het toilet of elders in het gebouw. Bijvoorbeeld door duidelijke voorlichting en een tijdige aankondiging van het algehele rookverbod, zodat rokers tijd hebben om daarop in te spelen.

Om een wijziging in het rookbeleid in te voeren, moet de werkgever eerst instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging verkrijgen.

Welke keuze ook wordt gemaakt, overweeg om in het rookbeleid ook sancties bij overtredingen op te nemen en om (extra) ondersteuning te bieden aan medewerkers om te  stoppen met roken. Bv door het aanbieden van trainingen of door een groep collega’s aan te laten haken bij landelijke campagnes zoals ‘Stoptober’. Op de site van het Trimbosinstituut en van de landelijke vereniging van bedrijfsartsen zijn diverse hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden voor bedrijven te vinden.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer