X

Aanpassingen Fysieke belasting en Mesveiligheid in Arbocatalogus Vleeswaren

27-01-2022  |

De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar de aanpassingen van enkele thema’s in de Arbocatalogus Vleeswaren goedgekeurd. Dit zijn de voornaamste wijzigingen bij de thema’s Fysieke belasting en Mesveiligheid

Fysieke belasting
In de algemene richtlijn Fysieke belasting is opgenomen hoe vaak een medewerker die fysiek belastend werk verricht, voorlichting en onderricht moet krijgen. De frequentie is afhankelijk van de uitkomsten van de Werkwijzer Fysiek belasting, een instrument in de Arbocatalogus waarmee een bedrijf de fysieke belasting in het werk kan meten. Zo is bij werkzaamheden met een ‘midden risico’ minstens eens per 5 jaar voorlichting en onderricht voorgeschreven en bij ‘hoog risico’ minstens eens per 3 jaar.
Ook zijn verschillende vormen aangegeven om bij herhaling en opfrissing de voorlichting en onderricht doeltreffend te laten zijn.

In de richtlijn Duwen en trekken is opgenomen wat de maximale krachtsinspanning mag zijn bij het duwen en trekken van lasten op wielen, zoals karren en palletwagens. Dat is daar uitgewerkt voor verschillende omstandigheden.

 

Mesveiligheid
In de richtlijn Whizard is nu opgenomen dat elke whizard dient te beschikken over een hendel op het handvat. Als die hendel wordt losgelaten, moet het mes direct stoppen. 
Ook is er een voorbeeld-instructiekaart voor de whizard opgenomen.

 

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer