X

Alcohol en drugs op het werk: voortgang regelgeving

24-05-2022  |

Vorig jaar was er al sprake van dat de regelgeving rond het testen van medewerkers op gebruik van alcohol en drugs zou worden verruimd. Zulke testen zijn nu nog alleen toegestaan bij een beperkt aantal aangewezen beroepen zoals piloten en machinisten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mevrouw van Gennip, heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij in najaar 2022 inderdaad een voorstel zal doen voor verruimde regelgeving van het afnemen van dergelijke testen. Maar die verruiming zal alleen gelden voor bedrijven die vallen onder het ‘Besluit risico’s zware ongevallen’ (BRZO). Die bedrijven zijn met name te vinden in de chemische industrie.

Bedrijven in de sectoren Vlees en Vleeswaren zullen dus een beleid rond Alcohol, drugs en medicijnen moeten hanteren zonder het testen van medewerkers. Zie voor de mogelijkheden de arbocatalogus-richtlijn van Vlees en Vleeswaren en de recente Handreiking alcohol-, drugs- en medicijnbeleid van de SER.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer