X

Week van de RI&E

15-06-2022  |

De Week van de RI&E nadert. Tijdens die week, van 20 tot en met 24 juni 2022, is er extra aandacht voor veilig en gezond werken en met name voor de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In heel het land worden acties georganiseerd. Zo worden ondernemers aangespoord om aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E weer eens op te pakken en om daarmee veilig en gezond werken te versterken in het bedrijf. Op de website van de Week van de RI&E zijn informatie, acties en tools te vinden.

Voor bedrijven in de sector Vlees en Vleeswaren is een digitaal instrument ontwikkeld om de RI&E uit te voeren: de Branche-RI&E Vlees en Vleeswaren. De voordelen van dat instrument zijn groot:

  • De te beantwoorden vragen zijn geheel toegespitst op de werkzaamheden en risico’s in de sector.
  • De voorschriften die in de arbocatalogus Vlees en Vleeswaren zijn opgenomen, worden in deze Branche-RI&E langsgelopen
  • Bedrijven uit de sector kunnen kosteloos gebruik maken van dit instrument en sparen daarmee ook de kosten uit van een dure deskundige van arbodienst of ander extern bureau.
  • Na het invullen van de vragenlijsten die voor het bedrijf van belang zijn en het aanwijzen van de benodigde maatregelen, draait het systeem automatisch een plan van aanpak uit.

Heeft u geen volwaardige RI&E of plan van aanpak? Ga dan naar de Branche-RI&E Vlees en Vleeswaren.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer