X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 24-05-2022  |

  Alcohol en drugs op het werk: voortgang regelgeving

  Vorig jaar was er al sprake van dat de regelgeving rond het testen van medewerkers op gebruik van alcohol en drugs zou worden verruimd. Zulke testen zijn nu nog alleen toegestaan bij een beperkt aantal aangewezen beroepen zoals piloten en machinisten.
 • 03-05-2022  |

  Nieuwsbrief Samen Werken aan Veilig Werken

  De werkgroep Arbocatalogus Vlees en Vleeswaren heeft regelmatig contact met het RIVM. Een minder bekende, maar belangrijke taak van het RIVM is het versterken van veiligheid op het werk.
 • 03-05-2022  |

  Nieuwe regelgeving rond de RI&E

  Een bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet vanaf 1 juli 2022 meer gecertificeerde Arbo-deskundigen inschakelen om een nieuwe RI&E te laten toetsen.
 • 09-03-2022  |

  Start risicobereidheidsonderzoek VLEP: 9 maart 2022

  Hoeveel risico mag VLEP nemen met het pensioen van werknemers? Dat wil VLEP graag van werknemers weten. Dat is belangrijk met het oog op het nieuwe pensioenstelsel. Daarom start 9 maart 2022 ons onderzoek. Werknemers krijgen per mail óf post een uitnodiging om
 • 22-02-2022  |

  Stimulering Arbeidsmarkt Positie oftewel STAP-budget

  Het STAP-budget is een subsidieregeling voor werkenden en werkzoekenden dat aangevraagd kan worden voor scholing- en ontwikkelingsactiviteiten. Deze subsidieregeling is in de plaats gekomen van het fiscale systeem van scholingskosten via de inkomstenbelasting
 • 11-02-2022  |

  Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

  Is het beleid om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer aan te pakken in uw organisatie op orde? Één van de maatregelen die werkgevers kunnen nemen is het opstellen van een gedragscode. In dit artikel vindt u onze tips voor het opstellen van een gedragscode
 • 09-02-2022  |

  Q&A Reiskosten- en thuiswerkvergoeding in 2022

  Door de coronacrisis is thuiswerken voor functies die dat toelaten veel normaler geworden. Zo normaal zelfs, dat een groot aantal werkgevers verwacht dat werknemers ook na het opheffen van de coronamaatregelen structureel een deel van de werktijd thuis blijven
« ... 3 4 5 6 7 ... » 6/47 (468)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer