X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 10-09-2020  |

  Innoveren en Slim Produceren - met Mens & Techniek

  ​De wereld verandert in een hoog tempo. Ook in de Vleessector en de Vleeswarenindustrie hebben we met nieuwe ontwikkelingen te maken. Veranderingen in techniek en de vraag van de consument beïnvloeden vraag en aanbod. Hoe gaan wij als sectoren met deze
 • 27-08-2020  |

  Van Coronaprotocol tot RI&E

  Wordt in uw bedrijf het protocol goed uitgevoerd bij alle bedrijfsonderdelen? Stel uzelf enkele kritische vragen of alle coronarisico's aan de orde komen.
 • 27-08-2020  |

  Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen

  In de sector worden veel persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. Om dit goed te overzien zijn organisatorische maatregelen in de vorm van een zogenaamd persoonlijk beschermingsmiddelenbeleid van belang. Hoe is dat bij u geregeld?
 • 19-08-2020  |

  Corona (COVID-19) blijft de gemoederen bezighouden

  De ontwikkelingen in Nederland rondom het coronavirus zijn verre van positief te noemen en verlangt van werkgevers en werknemers dat we alert blijven. Conform art. 3 en 5 van de Arbowet dient een bedrijf een actuele RI&E (met Plan van Aanpak) te hebben
 • 06-08-2020  |

  Generiek kader coronamaatregelen RIVM

  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan
 • 23-07-2020  |

  Eerste ontbinding arbeidsovereenkomst op i-grond

  Voor de eerste keer is een arbeidsovereenkomst ontbonden op de i-grond (de cumulatiegrond). De i-grond is sinds 1 januari 2020, met de inwerkingtreding van de Wet arbeid in balans, in het arbeidsrecht opgenomen. Eerdere verzoeken om ontbinding van een
 • 07-07-2020  |

  Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

  Vanaf woensdag, 1 juli 2020, kunnen partners maximaal vijf keer het aantal werkuren per week – dus bij een volledig dienstverband: vijf weken – aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het
« ... 3 4 5 6 7 ... » 6/38 (379)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer