X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 04-03-2019  |

  De Dag van de 1000 Voorbeelden

  De Banenafspraak viert haar eerste lustrum. Vijf jaar geleden spraken werkgevers en overheid af om in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Dat gaat tot nu toe voorspoedig, de teller staat op 48.120 banen. Reden voor
 • 27-02-2019  |

  Steun maar ook hogere boetes bij ontbreken RI&E

  Staatssecretaris Van Ark van SZW wil organisaties zonder risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) steunen bij het opstellen van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Maar ze verhoogt ook de boetes die Inspectie SZW kan opleggen aan
 • 27-02-2019  |

  Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

  Vandaag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. De wet en de regeling zien op de compensatie van de transitievergoeding die
 • 21-02-2019  |

  Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

  Deze regeling heeft als doel innovatie te stimuleren bij (food)bedrijven in het mkb. Er kan tot €20.000,- subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding op de ontwikkeling van een
 • 21-02-2019  |

  Kennissessie Duurzame Inzetbaarheid

  Net als vorig jaar organiseert SOL ook dit jaar kennissessies rondom de vraag hoe bedrijven hun medewerkers wendbaar, vaardig en vitaal kunnen krijgen en houden. In deze sessies delen HR-adviseurs en HR-managers van verschillende bedrijven hun ervaringen. Ook
 • 21-02-2019  |

  2e Onderhandelingsdag CAO Vleeswaren

  Afgelopen dinsdag zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie hervat. Deze tweede dag stond vooral in het teken van het over en weer reageren op de voorstellen en het verduidelijken van de voorstellen. Er is met name ingegaan op de
 • 20-02-2019  |

  Training 'Alcohol-, drugs- en medicijnmisbruik'

  Speciaal voor HR, P&O, HSE, verzuim- en casemanagers heeft Be-responsible een training ontwikkeld die voorziet in grip en sturing. Ze faciliteren duidelijke herkenning- en preventietools, een helder stappenplan bij probleemdossiers en een template
 • 20-02-2019  |

  Radioactieve straling (X-ray)

  In de vleessector wordt gebruikt gemaakt van X-ray, met name voor kwaliteitsbepaling van vleesproducten en voor de vaststelling van het vetgehalte daarvan. Ook enkele vleeswarenbedrijven gebruiken X-Ray om gevulde producten te controleren op productvreemde
 • 20-02-2019  |

  Mis het niet: themamiddag Gevaarlijke Stoffen

  Het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is op Europees en nationaal niveau tot speerpunt benoemd. Bewustwording en handhaving zijn daarin vanaf nu belangrijke pijlers. Onderzoek van de Inspectie SZW in 2017 leerde dat 92% van de onderzochte
 • 20-02-2019  |

  Aan de slag met Arbo!

  De Arbocatalogus voor Vlees en Vleeswaren geeft een schat aan informatie over hoe met arborisico’s om te gaan. Het gratis RI&E-instrument dat speciaal voor de sector is ontwikkeld, sluit daar nauw op aan. In deze nieuwsbrief lichten we er
« ... 3 4 5 6 7 ... » 6/29 (283)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer