X

Actueel

 • 25-06-2024  |

  De eerste warme dagen

  De eerste warme dagen van deze zomer dienen zich aan. Meerdere bedrijven hebben al stappen gezet om de werkomstandigheden in warme periodes te verbeteren.
 • 25-06-2024  |

  Aanloopschaal per 1 juli 2024

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw zijn in de Vleeswarenindustrie, gebaseerd op het minimumloon maandloon.
 • 12-06-2024  |

  Week van de RI&E

  We zitten nu in de week van de RI&E. In deze week, van 10 t/m 14 juni 2024, is er extra aandacht voor veilig en gezond werken en met name voor de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). 
 • 05-06-2024  |

  Nieuwe regels voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting

  Vanaf eind mei 2024 gelden nieuwe regels voor het werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting, ofwel de ‘reprotoxische stoffen’. Bij onvoldoende maatregelen kunnen deze stoffen leiden tot verminderde vruchtbaarheid, miskramen, vroeggeboortes
 • 22-05-2024  |

  Geslaagde Arbo-themamiddag 25 april jongstleden

  Op de themamiddag van 25 april jl. stond het thema centraal “hoe vergroot je het veiligheidsbewustzijn van medewerkers?” De middag was georganiseerd door de Werkgroep Arbocatalogus Vlees en Vleeswaren, ditmaal samen met de collega’s van de sector
 • 21-05-2024  |

  Ingangsdatum Wtta met een jaar uitgesteld

  Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het huidige tijdspad van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) met beoogde ingangsdatum 1 januari
 • 02-05-2024  |

  Fit voor Vlees en Vleeswaren eindigt op 31 mei 2024

  Zoals bekend voeren de sectoren Vlees en Vleeswaren een groot programma, het MDIEU projectplan, genaamd: ‘Fit voor Vlees en Vleeswaren’ uit. Dit programma loopt tot en met 31 mei 2024.
 • 01-05-2024  |

  Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten

  Het Trimbos-instituut organiseerde in december 2023 in opdracht van het Ministerie van SZW de werkconferentie ‘Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten’. Sociale partners vanuit de Vlees en Vleeswarensector hebben hieraan deelgenomen.
1 2 3 4 5 ... » 1/53 (525)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer