X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 05-11-2018  |

  UWV-nota premievaststelling sectorfondsen 2019: dalende premies

  Het UWV heeft op 31 oktober de nota premievaststelling sectorfondsen 2019 gepubliceerd. Deze nota beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor de wachtgeldfondsen voor 2019. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector via het sectorfonds
 • 29-10-2018  |

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019: € 1.615,80 per
 • 23-10-2018  |

  Let op: Vergoeding hygiënische handelingen per 1 januari 2019

  In het onderhandelingsresultaat voor de cao voor de Vleeswarenindustrie van 1 augustus 2017 tot 1 februari 2019 is afgesproken dat met ingang van 1 januari 2019 de hygiënische handelingen aan het einde van de dienst door de werkgever worden vergoed. Deze
 • 22-10-2018  |

  Maximum transitievergoeding per 1 januari 2019 naar € 81.000

  Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze
 • 11-10-2018  |

  Per 1 november 2018 wijzigt ons postbus nummer

  Per 1 november 2018 wijzigt ons postbusnummer van 64 naar 61. Wij willen u vragen om voortaan al uw post te sturen aan Sociaal Secretariaat Vleeswaren Postbus 61 2700 AB  Zoetermeer of per e-mail naar info@vleeswarenwerkt.nl
 • 03-10-2018  |

  De bedrijfsarts en uw RI&E

  Bedrijfsartsen hebben het recht om uw RI&E in te zien. Dat lijkt logisch, maar de praktijk leert dat de bedrijfsartsen soms op weerstand stuiten bij werkgevers. De bedrijfsarts heeft (gewoon) recht op inzage in de RI&E. Dit zogenaamde inzagerecht is
 • 03-10-2018  |

  ARBO-beleid is onder meer gericht op preventie

  “Voorkomen is beter dan genezen” dat gezegde is ons bekend. In het voorjaar hebben de sociale partners middels de Arbo-campagne “Hoe veilig is jouw bedrijf” aandacht gevraagd voor veiligheid in de organisaties. In de campagne hebben we
« 1 2 3 4 5 ... » 2/22 (215)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer