X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 13-02-2024  |

  Fit aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Het kan nog steeds!

  In 2022 hebben de Fondsen Collectieve Belangen voor de Vleessector en Vleeswarenindustrie een MDIEU subsidieaanvraag ingediend en toegekend gekregen. De regeling is bedoeld om zoveel werknemers gezond werkend hun pensioen te laten bereiken door te investeren
 • 06-02-2024  |

  Preventiemedewerker is onmisbaar

  In ieder bedrijf is een medewerker nodig die zich op arbeidsomstandigheden richt. Dat kan een volledige baan zijn of een deeltaak. Deze medewerker wordt ‘preventiemedewerker’ genoemd, maar ook andere benamingen zijn gangbaar, zoals ‘Arbocoördinator’.
 • 29-01-2024  |

  Aanloopschaal per 1 januari 2024

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de Vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimum loon. Jeugdige werknemers die zijn ingeschaald in de aanloopschaal hebben recht op het minimumloon van een jeugdige werknemer die twee jaar ouder
 • 12-01-2024  |

  Verhoging RVU-drempelvrijstelling vanaf 1 januari 2024

  Met de RVU (Regeling Vleeswarenindustrie) krijgen werknemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Vanaf 1 januari 2024 is de vastgestelde vrijstellingsdrempel verhoogd.
 • 21-12-2023  |

  Arbo-voorlichting en toezicht

  Arbovoorlichting geven aan medewerkers is niet alleen wettelijk voorgeschreven, maar ook onmisbaar.
 • 29-11-2023  |

  Aanpak Fysieke belasting

  Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de Vleeswarenindustrie.
 • 15-11-2023  |

  Nieuwe arboregelgeving

  Komend jaar wordt op enkele terreinen nieuwe Arbo-regelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed in 2024 gelden. Hieronder is een aantal van de voornaamste wijzigingen kort op een rij gezet.
« 1 2 3 4 5 ... » 3/53 (523)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer