X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 20-09-2018  |

  Transitievergoeding bij deeltijdontslag

  De Hoge Raad is van oordeel dat in bepaalde gevallen van deeltijdontslag ook een transitievergoeding moet worden toegekend. Want, zo betoogt de Hoge Raad, als dat “niet zou worden aanvaard, zou de werknemer door een substantiële en structurele
 • 11-09-2018  |

  Hoe berekent u als werkgever de bijdragen voor de PAWW?

  Alle werknemers vallend onder de reguliere cao vallen ook onder de PAWW regeling. Via  uw cumulatieve loonstaat verzorgt u de aangifte van drie gegevens voor de PAWW. De gevraagde gegevens zijn: Het totaal van de bijdrage grondslag, het
 • 06-09-2018  |

  Pilot Pesten op de werkvloer

  Begin dit jaar hebben we vanuit de werkgroep Arbo-catalogus uw aandacht gevraagd voor het thema ongewenst gedrag. In de Arbo-catalogus voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie spreken we in dit verband over ongewenste omgangsvormen. Ongewenst gedrag is
 • 04-09-2018  |

  UWV Uitvoeringsregels ontslag op onderdelen aangepast

  De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus op onderdelen aangepast. De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische
 • 22-08-2018  |

  Folder pilot-afspraak cao voor de vleeswarenindustrie

  Enige tijd geleden hebben we u bericht over het nieuwe artikel 2.i. dat is toegevoegd aan het Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de vleeswarenindustrie. Dit artikel betreft de cao pilot-afspraak aangaande het volgen van een functie- of
 • 23-07-2018  |

  Vraag nu alvast eHerkenning aan

  Vanaf 1 november 2018 kunt u met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van UWV. Wilt u op tijd klaar zijn? Vraag eHerkenning dan nu alvast aan. EHerkenning en UWV UWV gaat vanaf 1 november 2018 eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 gebruiken
 • 23-07-2018  |

  Geen loondoorbetaling na terecht ontslag op staande voet

  Het was even schrikken voor werkgevers toen medio juni de conclusie van de Advocaat-Generaal (AG) werd gepubliceerd: in voorkomende gevallen zijn werkgevers na een – terecht gegeven – ontslag op staande voet toch nog loon verschuldigd. De vraag
 • 18-07-2018  |

  Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding aangenomen

  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. De wet treedt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in werking op 1 april
 • 18-07-2018  |

  Folder regeling PAWW (reparatie 3e WW jaar)

  De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor jou? Word je na 1 januari 2016 werkloos en werk je langer dan 10 jaar? Dan is de duur van je WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen. Je ontvangt minder lang
 • 13-07-2018  |

  Versobering WW gerepareerd

  In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de
« 1 2 3 4 5 ... » 3/22 (215)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer